Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje v bezpečí

Pokud jste poslali dotaz na tuto stránku (http://www.kuce.cz), případně jste přímo zákazníci, je vysoce pravděpodobné, že zpracovávám a uchovávám některé Vaše osobní údaje.

Zpracovávání Vašich osobních údajů zadaných na stránce kuce.cz nebo získaných emailovou či jinou komunikací odpovídá aktuální legislativě podle Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jinak známého jako GDPR.

Kdo Vaše údaje zpracovává?

Především Veronika Kučerová (bytem v Sobíškách 63, IČO 07368542), fragmenty dat (např. velikost triček nebo data z letáku, jejichž výrobu zprostředkovávám) poté třetí strana. Nebojte se, tyto údaje nelze s Vaší osobou nijak spárovat a jejich poskytnutí je tedy bezpečné.

Jaké osobní údaje zpracovávám?

Identifikační údaje zákazníka, tj. zejména jméno a příjmení, případně IČO.

Kontaktní údaje zákazníka, tj. osobní údaje umožňující se s ním zkontaktovat, jako e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo. Zejména pokud odebíráte novinky ze stránky nebo pokud jste v minulosti objednávali nějakou grafickou službu.

Dále zpracovávám údaje o zákazníkových objednávkách, tj. údaje o zboží a službách, které si objednal, způsobu jejich doručení a platby včetně údajů o reklamacích, cookies. Tyto údaje potřebuji k účelům účetnictví a zkvalitnění služeb pro Vás. Pokud spolu řešíme např. trička či jiný textil, je jeho velikost údaj, bez kterého se neobejdu.

Proč zpracovávám vaše osobní údaje?

Zmíněné osobní údaje zpracovávám za účelem plnění smlouvy. Díky nim Vám můžu také s Vaším souhlasem zasílat novinky ze stránky. Tento souhlas je kdykoliv odvolatelný.

Vaše osobní údaje v digitální i offline podobě jsou zabezpečené a má k ním přístup pouze člověk, se kterým jste smlouvu/objednávku sjednali. Nikdo další Vaše osobní údaje není schopný spárovat a identifikovat.

Vaše práva

Máte právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné, v jehož rámci má zákazník právo na to, aby je společnost bez zbytečného odkladu opravila, popřípadě doplnila, a to po patřičném ověření zákazníkovy totožnosti.

Máte právo na výmaz v těchto případech:

  • údaje již nejsou potřeba k účelům, pro které byly zpracovávány
  • zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž zároveň není jiný důvod, pro který bych tyto údaje potřebovala nadále zpracovávat
  • zákazník se domnívá, že prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo na výmaz se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů zákazníka je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků podnikatele. Rozumějte hlavně účetnictví a s ním spojená archivace dat.

Máte právo podat stížnost. Toto právo může zákazník uplatnit především tehdy, domnívá-li se, že jeho osobní údaje zpracovávám neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti společností prováděnému zpracování osobních údajů může zákazník podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů – webová stránka www.uoou.cz.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať už jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na e-mail: veronika@kuce.cz

Podrobný rozpis zpracování údajů touto stránkou

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.